top of page

PALANGA ÇALIŞIYOR

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Palanga Hakkında

Mehmet Ali Bey Palangası, Türkiye'nin kuzeydoğusunda, Keşiş Dağları ile Munzur Dağları arasında bir vadide bulunmaktadır. Palanga, endemik bitki, hayvan, böcek ve kuş türleri için bir sığınak ve yuva görevi görmektedir. Ana odak noktamız ağaçlar, bitkiler ve çiçek soğanları üzerinedir, ancak koruduğumuz ve ağırladığımız diğer türlerin listesi sürekli büyümektedir. Büyük bir ağaçlandırma projesi de dahil olmak üzere birçok heyecan verici projemiz bulunmaktadır; bu proje, sığır yetiştiriciliği için kullandığımız silvopastoral yöntemle eş zamanlı olarak çalışmaktadır. Ayrıca yerel flora ve faunayı koruma konusunda yoğun çaba sarf ediyoruz, bu nedenle buradaki çalışmalarımız için kritik olan birçok dikim, nakil, tarama ve tohum koruma projemiz bulunmaktadır. Kuş koruma alanımızda, korunan bahçelerimizde ve daha büyük tarlalarımızda ve meralarımızda çeşitli projelerimiz bulunmaktadır. Yerel ve gurme pazarlar için satışa sunulan yaklaşık 250 sığırımız bulunmaktadır. Çalışmamızın amacı, dünyanın en değerli bitki türlerinin kökenini bulduğu ve bunların çoğunun doğada belirli bir ölçüde hala var olduğu, ancak tehlike altında ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu bir bölgede hayvan yetiştiriciliği ile biyolojik çeşitliliğin korunması arasında dengeyi göstermektir. Birçok farklı bitki, hayvan ve mantar türünün korunmasına odaklanıyoruz, özellikle bölgeye özgü olan ancak nüfusları dağ vadilerinde aşırı otlatma nedeniyle hızla azalan birçok farklı çiçek türü üzerine büyük bir odak noktamız bulunmaktadır. Koruma çabalarımızın yanı sıra, çalışmalarımızın büyük bir kısmı sürdürülebilir mimari ve peyzaj mimarisi için bir gösteri alanı olmaya odaklanmaktadır. Aynı zamanda sürdürülebilir hayvan yetiştiriciliği yöntemleri için bir örnek alanı olup, tümü endemik türlerin hayatta kalmasını ve entegrasyonunu teşvik eden daha iyi arazi kullanım uygulamalarını benimsemeye dayanmaktadır.

About & Subscribe
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page